• ในปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัวไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • ในปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัวไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การป้องกันการทุจริต