คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

คู่มือร้องเรียน / ร้องทุกข์ (เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)

คู่มือร้องเรียน / ร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไป)

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์

1. อบต.หัวงัว 132 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวงัว  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  32160

2. ทางเว็บไซต์  www.huangua-surin.go.th 

3. ทางโทรศัพท์  044 - 069775

4. ทางตู้ร้องเรียน

5. ทาง e-mail : huwnguw132This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

6. facebook : อบต.หัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การป้องกันการทุจริต