บันทึกการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3-2560  ดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2-2561  ดาวน์โหลด

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2561 ดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2562

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2562 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2-2562 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2562 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2562 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3-2562 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2562  ดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2563

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2563    ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2563    ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2563    ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2563    ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2563    ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3-2563    ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-2563    ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2-2563    ดาวน์โหลด

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว

 - ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.หัวงัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

- ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.หัวงัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

- ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.หัวงัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

- ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.หัวงัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การป้องกันการทุจริต