-แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2561 - 2563  ดาวน์โหลด

-แผนแม่บทของ อบต. พ.ศ. 2558 - 2562 ดาวน์โหลด

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การป้องกันการทุจริต