- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2558 - 2560  ดาวน์โหลด

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 - 2564 ประกาศใช้แผน  ปกคำนำสารบัญ  ส่วนที่1  ส่วนที่2   ส่วนที่3(1)  ส่วนที่3(2)  ส่วนที่3(3)

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

-แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หัวงัว พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การป้องกันการทุจริต