- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 ดาวนโหลด1   ดาวน์โหลด2  ดาวน์โหลด3  ดาวน์โหลด4  ดาวน์โหลด5

- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2  ดาวน์โหลด3  ดาวน์โหลด4  ดาวน์โหลด5  ดาวน์โหลด6

- แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ดาวน์โหลด

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดาวน์โหลด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การป้องกันการทุจริต