หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

- หลักเกณฑ์การสรรหาและคักเลือกบุคลากร (หมวด 4 )   คลิก

- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  (หมวด 5)      คลิก

- หลักกณฑ์การพัฒนาบุคลากร คลิก

- หลัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   คลิก

- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ คลิก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page