โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพื่อปรับปรุงดิน รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และปุ๋ยอินทรีย์ยังมีความสำคัญต่อการปรับปรุงดิน ให้มีความโปร่ง ร่วนซุย สามารถอุ้มน้ำได้ดี ให้แร่ธาตุอาหารแก่พืช พร้อมช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม ปลอดสารเคมีอีกด้วย

 

2result
1result

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การป้องกันการทุจริต