กองการศึกษา


นางชญานิศ แร่วงคต

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวจุฬาลักษณ์  อินทร์แป้น

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางนิยา สิงจานุสงค์

ครู

นางวิภาพร วงค์ษา

ครู

นางคำนวณ กะการดี

ครู

นางสาววารี สวัสดี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-ว่าง-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปาริฉัตร คงทน

คนงานทั่วไป

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page