สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2563

- เดือนตุลาคม 2562           ดาวน์โหลด

- เดือนพฤศจิกายน 2562     ดาวน์โหลด

- เดือนธันวาคม  2562        ดาวน์โหลด

- เดือนมกราคม  2563        ดาวน์โหลด

- เดือนกุมภาพันธ์ 2563      ดาวน์โหลด

- เดือนมีนาคม  2563         ดาวน์โหลด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page