บันทึกการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2-2560  ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3-2560  ดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2-2561  ดาวน์โหลด

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3-2561 ดาวน์โหลด

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2561 ดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2562

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2562 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2-2562 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2562 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2562 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3-2562 ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2562 ดาวน์โหลด

 - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2562  ดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2563

- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2563    ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2563    ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2563    ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2563    ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2563    ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3-2563    ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-2563    ดาวน์โหลด

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2-2563    ดาวน์โหลด

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว

 - ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

- ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.หัวงัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

- ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.หัวงัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

- ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.หัวงัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

- ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.หัวงัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

- ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด

- ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.หัวงัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด

- ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.หัวงัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด

- ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.หัวงัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด

- ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.หัวงัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

238148
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
168
335
1777
233620
10349
17261
238148

Your IP: 3.80.5.103
2021-06-24 10:22