วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว จัดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว