วันที่ 31 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว โดยนายเฉลิมพล สมทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน (RE - X - RAY) โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในพื้นที่ตำบลหัวงัว 

4209888033534768142467014488305863059468455n
420962245378398691558319547061729802108127n
4210946317482250136102323054829211826101859n
4207697956951589860223376320946045025945272n
4211046177666259519922575585105971471550111n
4208793113984753893358534501733136503156324n
4212670381004239444397269166470303744529871n
42310570337976909538898757650227946060910210n
4261269889352388112828876102577527290907731n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page