วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายเฉลิมพล สมทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ดำเนินการจัดกิจกรรม “ MOI Waste Bank Week “ มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ โดยมีการดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะ การรับฝากขยะรีไซเคิล รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลในตรัวเรือนและนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้หลักการ 3Rs คือ Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือนและชุมชน
S20422706
832030
832040
832080
S204226940
S204227010
S204226970
S204226980
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page