วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.บ้านสองห้อง และ อสม. ร่วมรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าศูนย์พักคอยบ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง รอเตียงรักษาจากโรงพยาบาลสนมต่อไป