สำนักปลัด

นายชวน สำนักนิตย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นายชวน สำนักนิตย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายปริญญา เสสสุวรรณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัทราพร พนารักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางพิมมณัฐฐา สาลีงาม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุข(ปก./ชก.)

นายฉันทวิทย์ อนุฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายภูธร พันเพ็ชร

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสิริขวัญ คำสุมาลี

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายสุรศักดิ์ คำสุมาลี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทรง ภูเงิน

คนงานทั่วไป

นายสมทิพย์ ทองเบาะ

นักการภารโรง

นางสาวดวงฤดี พุดโมก

คนงานทั่วไป

นายอภิสิทธิ์ เสรีภาพ

คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

686555
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
66
269
6784
673249
17333
19168
686555

Your IP: 44.200.117.166
2023-09-22 07:39